Prostat Nedir? Belirtileri ve Tedavisi


Erkeklerde bulunan idrar kesesinin çıkış kısmında yer alan ve kestaneye benzeyen salgı bezine Prostadenir.  Prostat Nedir? sorusunun cevaplarından bir tanesi de bez, üretra denilen alt idrar yolun saran hastalıktır. Erkeklerde yaş ilerledikçe bu salgı bezi büyür ve sonunda idrar yolunu sıkıştırır.

Prostat salgı bezinde; Prostatit (Prostat İltihabı), Prostat Hiperplazisi (İyi huylu prostat büyümesi / BPH) ve Prostat kanseri hastalıkları sıklıkla görülür. Parmakla rektal muayene, kandan bakılan markırlar (PSA; total ve serbest PSA) ile hastalığını iyi huylu ya da kötü huylu olduğu ayrımı yapılır. PSA yüksekliği ve/veya rektal muayenede şüphelenildiğinde prostat biyopsisi(Prostattan Parça Alınması) ile patolojik tanıya gidilir.

Prostat Nedir? İyi Huylu Prostat ve Belirtileri


İyi huylu prostat (BPH) belirtileri iki türlü ele alınabilir. Bunlardan birincisi tıkanmaya neden olan ve ikincisi tahriş sonucunda meydana gelen belirtilerdir. Prostat Nedir? sorusuna;Obstrüktif belirtiler; duraksama, idrar miktarında azalma, çatallı idrar gelmesi, idrar yapıldığı halde mesanenin tam olarak boşalmadığı hissi yaşanması, idrar yapmakta zorlanma, idrar yaptıktan sonra bir miktar damlama olması gibi belirtiler olarak sayılabilir.

İrritatif belirtiler; acil olarak idrar yapma hissi, sıklıkla idrar yapılması, gece sıklıkla idrara kalkılması gibi belirtilerdir.

Hastalığın Erken Evresi; kompanse evre olarak da adlandırılan erken evrede mesane düz kas hücrelerinin büyüdüğü görülür. Ayrıca mesane içinde girintili ve çıkıntılı hale gelen yerler gözlenir.

Hastalığın Geç Evresi; mesane içinde oluşan tıkanıklıktan dolayı basınç idrar çıkışını zorlaştırır ve tam tıkanma meydana gelir. Bu evrede idrar neredeyse çıkmaz. Hastalarda kanlı idrar yapılmasının gözlemlenmesi, idrar yolu enfeksiyonu, böbreklerin bu durumdan dolayı rahatsızlanmasına bağlı olarak kreatinin yükselmesi görülebilir.

Hastalıkta geç kalınması ya da tedavisinin gecikmesi durumunda böbrekler zarar görür. Mesanede biriken idrarlar, mesane düz kas hücrelerinde hipertrofi görülür. Buradaki hücreler sayıca değil hacimce büyürler.

Hücrelerin hacim olarak büyümesi ile birlikte mesanede taş ve divertiküller nedeniyle idrarın geri kaçması gözlemlenir. Bu durumda böbrekler hasar görür ve genişler. Böbrek fonksiyonlarında bozukluklar görülür. Bu sürecin sonunda da böbrek yetmezliği ile karşılaşılır.

Tedavi sürecinde hastaların ne derece prostat belirtilerine yakalandığı dikkatli bir şekilde doktorlar tarafından gözlemlenir. Bunun için bazı testler yapılır. Genel fiziki muayene ve parmakla rektal muayenesi yapılan testlerden bazılarıdır.

Ayrıca idrar akım hızı incelenir ve semptom skoru adı verilen anket yapılır. Bu anket Amerikan Üroloji Derneği (AUA) tarafından geliştirilen bir ankettir. İdrar yapıldıktan sonra mesanedeki idrar miktarı ölçülmelidir. Ayrıca hastanın PSA seviyesi ölçülür ve prostatın büyüklüğü belirlenir.  Prostat biyopsisi yapılması çeşitli görüntüleme yöntemleri ile de hastalığın boyutu incelenir.

Hastalığın tedavisinde kullanılan ve hastalığın derecesini gösteren bir derecelendirme sistemi bulunur. 0 değerinden 35 değerine kadar değişen bu derecelendirme sisteminde, 0-7 hafif derece, 8-19 orta derece, 20-35 ise hastalığın derecesinin ciddi olduğunu gösterir.

İyi Huylu Prostat Tedavi Yöntemleri

İzlem; bu yöntemde prostat belirtileri iyice ortaya çıkana kadar beklenir. Belirtilerin başlangıç aşamasında olduğu zamanlarda doktor kontrolüne geçmek gerekir. Koruyucu önlemler alınması yöntemi daha etkili kılar. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, alkol kullanımının azaltılması, kabızlığın önlenmesi için bağırsakları yormayan yiyeceklerin tercih edilmesi, düzenli ve mümkünse tek partner ile cinsel birliktelik yaşanması ve aşırı su tüketiminin azaltılması yöntemin argümanları arasındadır. Prostat Nedir? sorusunda;

İyi Huylu Prostat İlaç Tedavisi; mesane boynunu açan ilaçlar ile hasta rahatlatılmaya çalışır. Prostat büyümesi hücrelerin hacim olarak genişlemesidir. Bu yüzden hormonları baskı altında tutan ilaçların tercih edilmesi de bir diğer ilaçla tedavi yöntemidir. En etkili ilaç Alfabloker denilen ilaçlardır. Mesane boynundaki düz kas hücrelerinin kasılmasını engeller ve idrar çıkış direncini azaltır. İlacın yan etkisi, kullanılan doza bağlı olarak değişir. Genelde; ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, yorgunluk, retrograt ejekülasyon (spermin geriye kaçması), rinit ve baş ağrısı tipik yan etkiler olarak sayılabilir.

5 alfa redüktaz inhibitörleri prostat boyutlarında azalma sağlayarak prostat semptomlarını rahatlatabilir.  Bu tür ilaçların etkili olabilmesi için prostat büyüklüğünün 40 cc’den fazla olması gerekir.

Bir diğer ilaç tedavisi ise Fitoterapidir. Fitoterapi bitki özlerinden elde edilen ilaçlara verilen addır. BPH hastalığında da kullanılır. Doğranmış hurma ağacı meyvesi, Pygeum Afrinacum kabuğu, Echinaccea Purpurea ve Hypoxis Rooperi bitkilerinin kökünden elde edilen ilaçlar ülkemizde ve Avrupa’da sıklıkla kullanılır.

Cerrahi Müdahale; belirtilerin ileri safhalarda olduğu durumlarda ve ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. İdrardan kan gelmesi, idrar yollarında meydana gelen iltihaplanma, mesanede taş oluşması, idrarın tamamen kesilmesi ve böbrek yetmezliği gibi durumlar ağır belirtilerdir ve hastalığın ileri safhalarında görülür.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Tur-P (Transüretral Prostat Rezeksiyonu); İyi huylu prostat tedavi yöntemlerinde uygulanan kapalı ameliyatlar, sıklıkla uygulanır ve başta gelen alternatif cerrahi yöntemlerden bir tanesidir. Yöntemde uygulanan; Bipolar enerji, Plazmakinetik enerji ve Monopolar enerji kaynakları ile prostat içerisinde büyümüş dokular çıkarılır. Ameliyat son derece konforludur. Operasyonun en büyük avantajı, herhangi bir kesi ya da dikiş yapılmamasıdır. Hastanın hastanede kalış süresi bir gün kadardır ve yerleştirilen sonda hastada yaklaşık olarak üç gün kalır. Operasyon sonrasında hastalarda yüksek oranda iyileşme görülür ve hastalar günlük yaşamlarına devam edebilir.

Açık Cerrahi (Prostatektomi); 100-150 gram üzerinde prostatı olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Karın altından yapılan kesi ile prostata müdahale edilir ve çıkarılır. Bu uygulamada kanama riski bulunur ve hastanın hastanede yatış süresi daha fazladır. Ayrıca yerleştirilen sonda, diğer yöntemlere göre daha fazla hastada kalır.

TUİP (Prostatın Transüretral İnsizyonu); Hastalığın hafif ya da orta şiddette seyrettiği durumlarda uygulanan tedavi yöntemidir. Prostatın Posterior denilen hizadan Elektrokoter yardımı ile kesilmesi işlemidir. Prostat boyutu küçük olan hastalarda daha fazla işe yarar. Bu operasyonda prostat alınmaz ve tekrar belirtilerin görülme riskleri fazladır. Geçici bir müdahaledir de denilebilir.

Lazer Prostatektomi; Lazer teknolojisi günümüzde genelde estetik cerrahi operasyonlarda sıklıkla kullanılır. Ancak kesilerin düzgün bir şekilde elde edilmesi ve yakma işlemlerinde lazer teknoloji oldukça işe yarar bir yöntemdir. Prostat tedavisinde günümüzde geliştirilen 4 adet lazer yöntemi vardır. Nd YAG, KTP, Ho YAG, DIOD lazer yöntemleri prostat tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Lazer prostat tedavisinde buharlaşma ve pıhtılaşmanın giderilmesinde kullanılır. Lazer yöntemi daha kısa sürede sonuçlar verir ve hastanın hastanede kalma süresi bu yöntemde daha kısadır. Kanama bozukluğu olan ya da anestezi kullanamayan hastalar için ideal yöntemdir.

Green-light Prostatektomi; Eğer hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa ve bu ilaçları kesmeden yapılabilen, prostatı buharlaştıran bir tekniktir. Kanama neredeyse hiç yoktur. Ameliyat sonrası yatış ve sondalı kalma süresi daha kısadır.  Patolojik inceleme için doku çıkarılmadığı için hastanın ameliyat öncesi prostat kanseri yönünden iyi incelenmiş olması gereklidir.

Prostat Tedavi Edilmezse

Tedavide geç kalınması durumunda iyi huylu prostat ileri safhaya taşınır. Hastalarda; mesanede tıkanıklıktan dolayı iç basınç artar ve idrar çıkışı neredeyse imkansız hale gelir. Mesane kasları kalınlaşır ve idrar böbreklere doğru kaçar. Bu durumun sonucu olarak böbrek yetmezliği durumu ile karşı karşıya kalınır.

Mesane kasları zamanla hastalıktan dolayı zayıflar ve PVR (Postvoiding Rezidü) denilen artık idrarın mesanede kalmasına yol açar. Artık idrar mesaneden idrar yollarına ve oradan da böbreklere kadar ulaşır. Bu durum hasta açısından potansiyel tehlikelerden bir tanesidir.

İyi huylu prostat görülen hastalarda belirtilerin ağır olması ve operasyon için geç kalınması durumunda, idrar yollarında ve mesanede geri dönüşü olmayan hasarlar görülebilir.

Prostat kanserinde ise belirtilerin görülmesinden ziyade, erken tanı prensiplerinden faydalanmak daha yararlı olacaktır. Sonuçta birçok kişi potansiyel bir hastadır ve hastalığın en sık görüldüğü yaşlarda, hastalığa yakalanma riski yaşarlar. Bu yüzden özellikle 50 yaşından sonra her yıl düzenli olarak PSA ölçümü yaptırmak gerekir. Eğer daha öncesinden akrabalar arasında tanı konulmuş bir kişi varsa, bu kişinin yakınlarının daha erken düzenli olarak kontrollere gelmesi faydalı olacaktır. PSA ölçümlerinin yanı sıra genel üroloji muayenesi olunmasında da yarar vardır.

Unutulmaması gerekir ki iyi huylu prostat ve prostat kanserinde günümüz teknolojisi ile oldukça etkili ve başarılı tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemlerle hasta kısa sürede sorunlarından kurtulabilir.