Metoidioplasty

Metoidioplasti
Trans Pride

Metoidioplasti, hastanın vajinasının penise dönüşmesini içeren kadın-erkek genital rekonstrüksiyonu için cerrahi tekniklerden biridir. Bu ameliyatta çeşitli ürolojik düzenlemelerle büyütülen klitoris ve testosteron hormonunun etkin kullanımı ile kişiye penis yapılması hedeflenmektedir. Testosteron hormonu düzenli olarak uygulandığında, klitoris doğal bir sonuç olarak büyüyebilir. Bu nedenle bu tür ameliyatlar yapay uzuv yapım ameliyatları değildir.

Cerrahi işlem, bireyin biyolojik dönüşüm süreci kullanılarak gerçekleştirilir. Penis yapımı ameliyatından sonra protez testisler konularak işlem tamamlanır. Genital cerrahi yöntemlerini kullanarak cinsiyet değiştirme ameliyatlarının tam bütünlüğünü sağlamak isteyen bireylerin taleplerini karşılamak için birçok farklı cinsiyet-pozitif operasyon gerçekleştirilebilir. Birey için bir penis oluşturmaya yönelik cerrahi müdahaleler arasında metoidoplasti ve falloplasti bulunur.

Metoidioplasti sırasında klitoral bağlar ayrılarak klitorisin büyümesi ve doğumdan sonra bir organa benzer bir yapıya ulaşması sağlanır. Ameliyat sonrası oluşan penisin uzunluğu 5 ile 7 cm arasında değişmektedir. Cinsel ilişki için iyi bir boyut olup olmadığı kişinin beklentileri ile ilgilidir. Ancak, çoğu zaman, bu bir endişe konusu değildir. Ayrıca trans erkeklerin elde etmek istediği sonuçlara bağlı olarak ek ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir ve bu ek ameliyatlar penisin görünümünü ve fonksiyonel özelliklerini iyileştirebilir.

Falloplasti

Kadın-erkek trans bireylerde penis yapımında kullanılan bir diğer cerrahi teknik ise falloplastidir. Her ameliyatın avantajları ve dezavantajları vardır. Metoidoplasti ve falloplastinin bir avantajı, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında bireylerin kendi tercihlerine ve hekimin tavsiyelerine uygun olarak yapılmasıdır. Cinsiyet kimliği erkek olarak teyit edilecek kişinin preoperatif konsültasyon süreçlerinde çıkarları, beklentileri ve öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulunması çok önemlidir. Metoidioplasti ameliyatı her zaman en iyi seçenek olarak görülmese de trans erkek için tatmin edici sonuçlar verebilir.

Avantajları ;

-Ameliyat için daha uygun maliyetler. -Tek aşamalı ameliyat. -Daha kısa iyileşme süreci. Komplikasyonlar-düşük bir olasılık. – Ameliyattan sonra büyük bir yara izi kalmadı. -Doğal bir ereksiyon. – Penisteki klitorisin doğal cinsel hissinin korunması. Metoidioplasti ameliyatı yapılarak trans birey üzerinde falloplasti yapmak mümkündür, bu da bireye doğal bir görünüme sahip bir penis sağlar. Bireylerin kadın-erkek cinsiyet değişiminde metoidioplasti ameliyatını tercih etmelerinin sebeplerinden biri de ayakta idrar yapma becerisine sahip olmak istemeleridir. Metoidioplasti üretral ekstansiyon sağlayarak bireyin beklentilerini karşılayabilir. Beklentileri karşılamasına rağmen, ‘nin üretral uzatma sürecinde komplikasyon yaratma riski de vardır. Bazı durumlarda sıkıntılı sonuçlar ortaya çıkarken, sıklıkla karşılaşılan komplikasyonlar azdır. Bunlar idrar tıkanıklıkları veya fistül oluşumları gibi problemlerdir. Metoidioplasti ameliyatı genellikle cinsiyet değiştirme için tek aşamalı bir operasyon olarak kabul edilir. Bireyin beklentileri ve hekimin önerileri doğrultusunda ek ameliyatlarla fonksiyon ve görünüm açısından iyileşmeler sağlanabilir. Her zaman erkek dişi ve erkek cinsiyet değiştirme işlemleri için kadın için çok sayıda işlem vardır.

Metoidioplasti, kadın-erkek trans bireylerde en çok tercih edilen ve en uygun fiyatlı cerrahi türüdür.

Metoidioplasti, iyileşme sürecinin en kısa olduğu bir ameliyat türüdür. Ameliyattan 3-5 ay sonra yara izleri ve hareket kısıtlamaları ortadan kalkacaktır.

Metoidioplasti ameliyatlarından sonra küçük komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bu komplikasyonlar diğer cerrahi yöntemlerin komplikasyonlarına kıyasla minimal olacaktır.

Metoidioplastiden sonra, trans erkeklerin sürekli olarak dik durumda olan bir penisi vardır. Bu nedenle kişinin sosyal ve cinsel yaşamında özel dikkat göstermesi gerekebilir.