Sertleşme Sorunu

Sertleşme Sorunu

Sertleşme sorunu, diğer deyimiyle iktidarsızlık olarak bilinen ve erkek penisinin cinsel ilişkiyi sağlayacak yeterli sertliğe sahip olamaması ya da mevcut sertliği yeterli süre devam ettirememesi halidir. Ancak bireyin yaşamının belirli bir zaman döneminde birkaç kez sertleşme sorunu yaşaması, kişide iktidar sorunu olduğunu gösteren bir belirti değildir. Bu durumun altı ay kadar sürmesi halinde gerekli sertleşme tedavilerinin yapılması adına doktora başvurması gerekmektedir.

Sertleşme sorunu ortaya çıkış sebeplerinden biri, yaşın ilerlemesi sonucunda cinsel güçte düşüşün meydana gelmesi sonucunu ortaya çıkartan bir sorundur. Bireyin fizyolojik yapısına göre farklı zamanlarda görülebilen yaşla birlikte oluşmuş sertleşme sorunu, damar sertliği, testosteron hormonundaki azalma,  sinir iletişiminde meydana gelen iletişim zayıflamasına bağlıdır. Yakın geçmişte sertleşme sorununun psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmekle birlikte, günümüzde bu tür durumların sebeplerinde ağırlıklı olarak bedensel sorunlar olduğu değerlendirilmektedir. Psikolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan sertleşme sorunu,

Cinsellikle ilgili yanlış düşüncelere sahip olmak,

Aile, çevre ve geleneksel faktörler,

Başarısız cinsel deneyimler,

Kendisinde veya partnerindeki fiziksel kusurlar

Güven eksikliği

Korku, stres, depresyon halleri,

Davranış bozuklukları gibi nedenler sertleşme sorunları sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

Sertleşme Sorunu

Hastalık Sebebiyle Ortaya Çıkan Sertleşme Sorunu

Peniste sertleşme sorununu meydana getiren psikolojik faktörlerin yanı sıra, bazı hastalıklar sebebiyle de bu tür sorunların yaşanması sık görülen durumlar arasındadır. . Diyabet sorunu yaşayanlar ,şeker hastalığı, hastalık sebebiyle ereksiyon olamama durumunda en önemli risk faktörleri arasında olduğu günümüz tıp dünyasında kabul görmektedir.

Diyabetin sertleşmeye etkisi: Diyabet oldukça sık görülen ve hemen her yaşta bireyde ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Diyabet hastalarının yaklaşık %75’i sertleşme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle insülin kullanılan hastalarda diğer hasta gruplarına göre bu durum yaklaşık 2,5 kat daha fazla görülmektedir. Diyabet hem damar hem de sinir sistemini etkileyerek sertleşme sorunu meydana getirebilen bir hastalıktır. Bu nedenle diyabet dolayısı ile ortaya çıkmış sertleşme sorunlarının çözümünde öncelikle izlenecek en doğru yol kan şekeri ayarlamasının doktor kontrolünde yapılması önemlidir.

Sinir sistemi hastalıklarının sertleşmeye etkisi: omurilik yaralanmaları, mesane bölgesine yapılan cerrahi müdahaleler, Parkinson hastalığı, radikal prostat, kalın bağırsak ameliyatları, multiple skleroz gibi beyin damarı rahatsızlıkları sertleşme sorununda risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Alt üriner sistem hastalıklarının sertleşmeye etkisi: sıkça idrara çıkma, ani sıkışma, bel ağrısı, boşalma sırasından yanma meydana gelmesi, testosteron hormonunda azalma ,testislerde ağrı gibi bulgularla kendini gösteren kronik prostatit sertleşme sorunu risk faktörleri arasında yer alır. Prostatta oluşan serbest oksijen radikalleri, nitrik oksit mekanizmasını bozarak sertleşme sorununun ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Damar hastalıklarının sertleşmeye etkisi: sertleşme sorununun en sık görüldüğü fiziksel nedenler damar hastalıklarıdır. İlerleyen yaşlarda daha sık görülen damar hastalıkları peniste sertleşmeyi sağlayan kan miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Sigara kullanımı, kalp hastalığı, kan ve kan damarlarında meydana gelen yağ artışı (hiperlipidemi) sertleşme sorununa yol aşan risk faktörleri arasında olduğu bilinmektedir.

Erkeklerde Cinsel İktidarsızlık Ne Demek?

Erkeklerde görülen sertleşme sorunu ve iktidarsızlık problemlerinin pek çok nedeni olabilir. Erkek cinsel organı olarak kabul edilen penisin sertleşebilmesi için vücuttaki pek çok organın öncelikle sağlıklı çalışıyor olması ve görevini tam olarak yerine getiriyor olması önemlidir. Penise kan pompalayan damarların açık olması, penisin anatomik yapısında herhangi bir kusurun olmaması ve kişinin hormon yapısının tam anlamıyla çalışıyor olması gerekmektedir. Tüm bunların dışında kişinin hormon dengesini bozacak, yüksek kolesterol,şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları varsa bunların kontrol altında tutulmaması sertleşme sorununa neden olabilir. Eğer kişide fiziki nedenler kaynaklı bir iktidarsızlık sorunu yaşanmıyorsa kişinin psikolojik durumuna bağlı kaynaklara bakılması gerekebilir . Yaşanılan bir stres, herhangi bir alanda duyulan özgüvensizlik ve cinselliğin yaşandığı partnerle olan uyumsuzluk ve daha fazla pek çok psikolojik etmen nedeniyle sertleşme sorunları nedeni olabilir.

Sertleşme sorunu, diğer deyimiyle iktidarsızlık olarak bilinen ve erkek penisinin cinsel ilişkiyi sağlayacak yeterli sertliğe sahip olamaması ya da mevcut sertliği yeterli süre devam ettirememesi halidir.

Sertleşme Bozukluğu Nedenleri

Sertleşme sorunu yaşayan hasta grubu incelendiğinde yaşanılan sorunun iki ana temel nedeni görülür;

 • Organik Nedenlere Bağlı Sertleşme Sorunu
 • Fiziksel Nedenlere Bağlı Sertleşme Sorunu

Bu nedenler hastada tek tek olabileceği gibi , iki nedenin bir arada görüldüğü vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Sertleşme kavramı erkekler için liderlik ve erk olma kavramı ile anıldığından sertleşme yetisini yitirmis bir erkek kendini güçsüz ve özgüvensiz hissetmektedir. Bu nedenle kliniğimize sertleşme sorunu şikayeti ile başvuran pek çok hastamızı değerlendirirken peniste yaşanılan sorunun kaynağı fizyolojik belirtiler gösterse bile biz psikolojik nedenleri de göz önüne alır ve değerlendirmemizi buna göre yaparız.

Sertleşme Sorunu Yaşamanıza Neden Olan Fizyolojik Nedenler

 • Şeker Hastalığı
 • Damarsal Problemler
 • Sinir Problemleri
 • Yüksek Tansiyon Sorunları
 • Düzenli Kullanılan İlaçlar
 • Mastürbasyon Alışkanlıkları
 • Bel ve Omirilik Bölgesini Kapsayan Ameliyatlar
 • Yaşla Birlikte Oluşan Sorunlar
 • Testosteron Hormonunda Azalma

Sertleşme Sorunu Yaşamanıza Neden Olan Psikolojik Nedenler

 • Aşırı Yorgunluk
 • Setres ve Depresyon
 • Partner Uyumsuzluğu
 • Performans Kaygısı

Sertleşme Sorunu Belirtileri Nelerdir?

Her erkek cinsel yaşamı başladığı süreç itibari ile bir yada birden fazla sertleşme problemi yaşayabilir. Bu durumun yaşanması kişinin iktidarsızlık yaşadığına dair tanı koymak adına her zaman yeterli bir bilgi değildir. Kliniğimize sertleşme sorunu ile başvuran hastalarımıza öncelikle cinsel birleşme için yeterli olan tüm gerekliliklerin olmasına rağmen birleşmeyi sürdürecek gerekli sertliğin olmaması ve bu durumun en az 6 ay gibi bir zaman zarfı boyunca devam etmiş olması durumunda iktidarsızlık tanısı konulabilir. Sertleşme sorunu ancak uzman bir ürolog aracılığı ile yapılan kapsamlı bir muayene sonrası teşhis edilebilir. Sertleşme sorunu ile bir doktora başvurduğunuzda hekiminiz öncelikle gerekli muayeneleri gerçekleştirecek, sertleşme sorunu yaşamanıza neden olan tıbbi öykünüz hakkında gerekli bilgileri alacaktır. Yine hekiminiz gerekli gördüğü noktalarda labaratuvar bulgularının sonuçlarına başvurabilir. Bu testler arasında hormon testleri dopler ultrason en sık kullanılan testlerdendir. Geçmiş yaşamınızda yaşadığınız olası kalp ve damar rahatsızlıkları , geçmişte yaşanmış bir kaza yada ameliyatlar diğer bir etken olarak değerlendirilmelidir. Bu aşamada bazı hastalarımız cinsel isteksizlik ve sertleşme sorununu zaman zaman karıştırabilmektedir. Her iki durumda da benzerlikler çok yakın olsa da sertleşme sorunu yaşayan kişide cinsel isteksizlikten farklı olarak cinsel istek vardır buna rağmen peniste istenilen sertlik oluşmamaktadır. Zamanla bu deneyimi yaşayan kişi her ilişki öncesinde aynı başarısızlığı yaşayacağını düşünerek var olan istek durumunu cinsel isteksizlik noktasına çekmiş olabilir.

Sertleşme Sorunu Nasıl Tedavi Edilir?

Sertleşme Sorunu yaşayan pek çok erkek bu sorunu kabul etmekte zorlanmakta ve tıbbi yardıma başvurmakta çekinmektedir. Öncelikle böyle bir sorun ile karşı karşıya iseniz utanma duygunuzdan sıyrılarak konusunda uzman bir doktordan yardım almalısınız. Serleşme sorunu şikayeti ile kliniğimize başvuran hastalarımızla öncelikle sorunun ne zaman başladığını, gelişim sürecinde neler yaşadığınızı, kronik bir sağlık sorununa sahip olup olmadığınızı , düzenli kullandığınız ilaçları konuşarak sertleşme sorununu ortaya çıkartan nedenlere kadar ortaya cıkartıyor ve hastamızla bir hasta öyküsü yaratıyoruz. Tüm bu verilerle sertleşme sorunu probleminin altında yatan sebeplerin organik kaynaklı mı yoksa fiziksel sıkıntılar kaynaklı mı olduğunu anlamak için gerekli tetkik tanı ve tahlilleri isteriz.

İlaç tedavisi Sertleşme sorununun çözümüne yönelik tedavi yöntemleri hekim tarafından yapılacak muayeneler sonrasında hasta ile birlikte alınan kararla yürütülmelidir. Günümüzde sertleşme sorununun çözümüne yönelik birçok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Tedavi yöntemlerinin biri ilaç tedavisi olup, dünya genelinde en sık kullanılan PDE5 inhibitörleri olan sildenafil, vardanafil, tadalafil kullanımı ile sorunun çözümüne katkı sağlanabilmektedir. Sildenafil ve vardanafil yaklaşık 6 saatlik bir süre friksiyonu mümkün kılarken, tadalafil 36 saate varan etkiye sahip bulunmaktadır. Nitrat grubu ilaçlarla etkileşim riski sebebiyle bu tür ilaçlarla birlikte alınması sakıncalıdır. Ayrıca hekim tavsiyesi dışında alınan ve içeriğinde ne tür kimyasallar bulunduğu bilinmeyen bazı ilaç, jel, spreyler daha önemli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olarak hayati tehlikeler oluşturabilmektedir.

İntrakavernosal enjeksiyonlar: ilaç tedavisine cevap alınamayan sertleşme sorunları, etki süresi yaklaşık 45 dakika süren papaverin enjeksiyonu ile giderilmektedir.

Penil protez: İlaç tedavisi ve enjeksiyon yöntemleriyle giderilmeyen veya bu tür tedavileri belli süreler için etkili olması sebebiyle tercih etmeyen hastaların sertleşme sorunlarına yönelik bir tedavi yöntemidir. Halk arasında mutluluk çubuğu olarak da bilinen bu yöntemde protez seçimi oldukça önemlidir.

Tek parçalı bükülebilir,

İki parçalı prote

Üç parçalı şişirilebilir protez olmak üzere 3

farklı protez çeşidi mevcuttur.

Protez seçiminde hekimin bilgi ve tecrübesi sebebiyle vereceği tavsiyeler, hasta tercihi, hastanın vücut alışkanlıkları, hastanın dominant eline göre karar verilmelidir. Protez fiyatları da karar aşamasında önemli faktörlerden biridir. Penil protez ameliyatları genellikle genel anestezi veya spinal (bel bölgesinin uyuşturulması) anestezi altında yapılmaktadır. Yaklaşık 1,5 saat kadar süren cerrahi operasyonda, penisin üstünden ya da alt kısmından kesi yapılmak suretiyle takılır. Penis altından takıldığı takdirde genital bölgede cerrahi müdahale izi neredeyse hiç kalmaz. Ameliyattan 1 gün sonra birey normal yaşantısına dönebilmekle birlikte yaklaşık 4-5 hafta cinsel aktiviteden uzak durmalıdır.

Penil protez uygulamaları sertleşme sorununa kalıcı çözüm getiren bir tedavi yöntemidir. Bireyin cinsel isteklerinde herhangi bir azalmaya sebep olmadığı gibi, sertleşmenin her an sağlanabiliyor olması bireyin psikolojik olarak da rahatlamasına sebep olmaktadır. Günümüz teknolojisi ve protez kalitesinin yüksek olması sebebiyle diğer seçeneklere göre yan etkilere oldukça nadir rastlanmaktadır.

Sertleşme Sorunu

Sertleşme Sorunu

Erektil disfonksiyon (ED) olarak da adlandırılan ereksiyon sorunları, herhangi bir zamanda herhangi bir erkeğin başına gelebilir. Bir ereksiyon sorunu, seks için yeterince sıkı bir ereksiyon alamamanız veya bunu sürdürememenizdir. Ereksiyon sorunları yaygındır. Her 5 erkekten 1’ini etkilerler. Yaşlı erkeklerde daha sık görülür, ancak her yaşta olabilir.

Birçok erkek, hayatlarının bir noktasında penis sertleşme sorunu yaşar. Stres, kaygı veya fiziksel problemler gibi birçok şeyden kaynaklanabilir. Sertleşmeyi sağlamakta veya sürdürmekte zorluk çekiyorsanız, doktorunuzu görmeniz önemlidir. Penisinizin tekrar düzgün çalışmasına yardımcı olabilecek bir dizi tedavi vardır.

Sertleşme Sorunu Tedavi

Erkekler için en yaygın cinsel sorun, erektil disfonksiyon (ED) olarak da adlandırılan ereksiyona ulaşmak veya bunu sürdürmekte zorluktur. 30 milyona kadar Amerikalı erkek ED’den etkileniyor.

Fiziksel ve psikolojik sorunlar da dahil olmak üzere ED’nin birçok potansiyel nedeni vardır. Çoğu zaman, faktörlerin bir kombinasyonu sorumludur.

ED tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Neden fiziksel ise, tedavi ilaçları, ameliyatı veya penis enjeksiyonlarını içerebilir. Sebep psikolojik ise, tedavi danışmanlık veya terapiyi içerebilir.

Birçok erkek, altta yatan nedeni tedavi etmenin ED sorunlarını çözdüğünü bulur. Bununla birlikte, bazı erkeklerin ereksiyon elde etmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olmak için ilaç almaları gerekebilir.

Sertleşme Sorunu Neden Olur

Erektil disfonksiyon, erkeklerin yarısından fazlasının yaşamları boyunca uğraşmak zorunda kalacağı bir problemdir. Sebep çok ve çeşitli olsa da, bazı ortak noktalar vardır. Erektil disfonksiyonun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Ateroskleroz – arterlerde penise giden kan akışını kısıtlayabilen plak oluşumu. Bu, yaşlı erkeklerde erektil disfonksiyonun en yaygın nedenlerinden biridir.
 • Diyabet – yüksek kan şekeri seviyeleri kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek erektil disfonksiyona neden olabilir.
 • Sigara içmek – sigaralar, kan damarlarına zarar verebilecek ve penise kan akışını engelleyebilecek toksinler içerir.
 • Obezite – fazla kilolu olmak, kalbe ve dolaşım sistemine fazladan yük bindirir ve bu da ereksiyona ulaşma veya ereksiyonun sürdürülmesinde sorunlara yol açabilir.