Penis Thickening

Penis Kalınlaştırma
Screenshot_1

Bu ameliyatlar için cerrahlar genellikle otolog yağ naklini tercih ederler, bu da hastanın kendisinden elde edilen yağların kullanılması anlamına gelir. Çoğunlukla yağ elde etmek için kullanılan donör bölgeler suprapubik bölge (penisin alt kısmı), karın ve medial uyluk bölgesidir. Donör bölgeden toplanan ve santrifüjle saflaştırılan yağ dokusu penis derisinin altına nakledilerek homojen bir şekilde yayılır. Ameliyat sonrası yeterli uzunlukta elastik penis bandajı kullanılarak ereksiyona bağlı oluşabilecek yağ göçü ve asimetri önlenir. Yaklaşık 20 cc kan alınarak hazırlanan trombositten zengin plazma (PRP) penis kalınlaşması için de kullanılabilir. Önümüzdeki altı ay içinde, nakil alanındaki yağ kaybı oranı yaklaşık% 30-40’tır. Böylece penisin istenen çevresi zamanla kaybolmaz, bu etkiyi engellemek için fazla yağ dokusu enjekte edilir.

Penis Eğriliği Bozukluklarının Tedavisi (Peyronie Hastalığı) Penis şekli bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir. Dik dururken penisin sağa veya sola doğru hafif bir sapması normaldir, ancak dik dururken düz durumundan aşırı sapma gösteren bir penis sağlık, estetik ve cinsel işlev açısından sorun yaratabilir. Böyle bir durum kalıtsal (penisin konjenital eğriliği) veya edinilmiş (Peyronie hastalığı) olabilir.

Bu travmalar sonucunda tunika albuginea adı verilen korpus kavernözü (peniste kan akışını sağlayan yapı) çevreleyen zarda yırtılma meydana gelir ve tunika albuginea iyileşme döneminde fibrozis plağı oluşur.

Peyronie hastalığında bazen eğrilik çok görünür olabilir, cinsel ilişkiyi imkansız hale getirebilir ve bu kişinin eşini rahatsız eder. Bu ilerleyici bir hastalıktır.

Tedavi için önce hastalığın evresini bilmek gerekir Hastalığın evresinin bilinmesi tedavi seçimi açısından önemlidir, çünkü bazı hastalarda semptomların kendiliğinden kaybolabileceği, hastaların yaklaşık% 50’sinde ilerlediği bildirilmiştir.

Bozukluğun evresine göre sorunu gidermek için oral ilaçlar, enjeksiyonlar, cerrahi, penis implantları ve diğer yöntemler tercih edilebilir.

Evet, doğal yollar denenerek doğru egzersizler ve teknikler uygulandığında, egzersizle penis kalınlaşması yapılır. Bu konuda yıllardır uygulanan en bilindik yöntemlerden biri masaj ve germe tekniğidir.

İdeal penis uzunluğu yaklaşık 10-11 cm ereksiyondur. Bu ölçülerden daha küçük penis ölçülerinde ideal kalınlığı yakalamak mümkün değildir.

Kadın kalın penis daha fazla zevk verebilir.